KTC จัดทริปเปิดบ้านหลังคาแดง ชมพิพิธภัณฑ์จิตเวชแห่งแรก

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข (กลางขวา) อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์สินเงิน สุขสมปอง (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ให้การต้อนรับ นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (กลางซ้าย)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะสื่อมวลชน พนักงาน และนิสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ Learn & Earn @ KTC ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” เข้าร่วมกิจกรรมปันความรู้ “เปิดบ้านหลังคาแดง ชมพิพิธภัณฑ์จิตเวชแห่งแรกกับเคทีซี” โดยรับฟังข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช และร่วมกันเลี้ยงอาหารว่างและทำกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วยจิตเวช พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์จิตเวชแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีนายแพทย์วีระพล อรุณหรัศมี (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เมื่อเร็วๆ นี้


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง
เบอร์โทร : 02-828-5057
อีเมล์ : ktc_pr@ktc.co.th

You may also like...