ลอรีอัล ประเทศไทย เปิด โครงการ บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์ ปีที่ 3

สิตานัน สิทธิกิจ (นั่งขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ปณิตา รุจิเกียรติกำจร (นั่งซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปผลิตภัณฑ์แมทริกซ์ และนายวินิจ คงทอง (นั่งกลาง) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

เปิด “โครงการ บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์ ปีที่ 3” ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิลอรีอัล ประเทศฝรั่งเศส และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มต้นหลักสูตรอบรมทักษะอาชีพเสริมสวย 6 เดือน แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 17 คน เพื่อโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ในสังคมต่อไป โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของลอรีอัลที่เชื่อว่า ความงามมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนได้ โดยเปิดโครงการไปเมื่อวันก่อน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (วัดแก้วแจ่มฟ้า)

 

You may also like...