หลักสูตร ป.โท ปั้นผู้ประกอบการ

Dr. Kerry Healey อธิการบดี Babson College สถาบันอันดับ 1 ของโลกในสาขาเจ้าของกิจการบินตรงจากสหรัฐอเมริการ่วมงาน Open House แนะนำหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (Master of Management in Entrepreneurship: MME)

ที่ต่างจากหลักสูตร MBA ทั่วไป ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี ซึ่งพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หวังปั้นเจ้าของธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพและต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมี อ.เพชร โอสถานุเคราะห์, ดร.มัทนา สานติวัตร, ดร.อุตตม สาวนายน และดร.พิชิต อัคราทิตย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

You may also like...