Nobody สู่ Somebody ของ ม.กรุงเทพ

จากธุรกิจ Nobody สู่ Somebody ในโลกออนไลน์จัดการอย่างไร? ม.กรุงเทพมีคำตอบ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Advanced Online Marketing Tools For Website Conception”

เป็นคอร์สภาษาอังกฤษ โดย Mr.Andrey Talalaev กูรูระดับนานาชาติที่คร่ำหวอดด้านการตลาดผ่านโซเชียล และ ออนไลน์สตาร์ทอัพ มีผลงานดังๆ มากมาย อาทิ FOODBYPHONE.COM, BANKOKSTARTUP.COM และ IMPRESSIONBKK.COM เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ การบริหารจัดการ การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาเพื่อทำให้ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 17- 18 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 088- 884-7081

หรือ andrey@impressionsBKK.COM รับจำนวนจำกัด

You may also like...