วิถีดาบ วิถีเซน

หนังสือเล่มนี้นับเป็นนวัตกรรมทางปัญญาที่จะเผยให้เห็นถึงความสอดคล้องของดาบกับเซนได้อย่างลงตัวและเปี่ยมด้วยความลุ่มลึก ทั้งยังแตกต่างจากหนังสือว่าด้วยเซนเท่าที่มีอยู่ในเมืองไทยทุกเล่มก็ว่าได้ 

จะอ่านในฐานะเป็นคู่มือการศึกษาเซนเบื้องต้นเพื่อความงอกงามแห่งพุทธิปัญญาของตน หรือจะอ่านเพื่อกรุยทางไปสู่การรู้จักจิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่น เหมือนสำนวนที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ว่า “ไม่รู้จักเซน ไม่เห็นญี่ปุ่น” ก็เหมาะด้วยประการทั้งปวง

ผู้เขียน : ณัชร สยามวาลา
ขนาด :
ISBN : 9789742479671
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมมะ
ราคา : 159 บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...