ป้องกัน 25 โรคฮิตให้ลูกรัก

“ไขข้อข้องใจของ 25 โรคฮิต ที่เด็กวัย 0 – 6 ขวบมักเป็น” เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและวัยอนุบาลเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและมีพัฒนาการของสมองอย่างรวดเร็ว เป็นวัยที่กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แต่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ เมื่อได้รับเชื้อโรคจึงมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า ช่วงวัยเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถบอกหรืออธิบายถึงความเจ็บปวดของตัวเองได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเลี้ยงดูต้องมีความรู้เกี่ยวกับ โรคต่างๆ

เช่น อาการเบื้องต้น การดูแลรักษาทั้งก่อนและหลังพบแพทย์ อย่างน้อยก็เพื่อลดความวิตกกังวลของพ่อแม่และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการเยียวยา และการดูแลที่เหมาะสมในเบื้องต้น

รวบรวมโรคฮิตที่เด็กเล็กวัย 0 – 6 ขวบ มักต้องประสบไว้อย่างครบถ้วนถึง 25 โรค ด้วยผู้เขียนเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านทารก แรกเกิดและคุณแม่ลูกสอง จึงเข้าใจทั้งที่มาที่ไป ขั้นตอนการเกิดโรค และความรู้สึกของคุณแม่เป็นอย่างดี เนื้อหาจึงเป็นคำอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ตั้งแต่การเกิดโรค อาการของโรคที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ อาการที่ควรพบแพทย์ การป้องกัน วิธีใช้ยา และ ขั้นตอนการรักษาของแพทย์ เพื่อตอบทุกข้อข้องใจของคุณพ่อคุณแม่ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนคู่มือประจำบ้าน มีหนังสือเล่มนี้ ติดบ้านไว้ เหมือนมีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาให้คุณตลอด
จุดเด่น
• เจาะลึก 25 โรคฮิตที่เด็กเล็กมักเป็น ไขทุกข้อข้องใจของคุณพ่อคุณแม่
• รู้สาเหตุ สังเกตอาการ วิธีการปฐมพยาบาลบื้องต้น การป้องกัน วิธีใช้ยา และ ขั้นตอนการรักษาของแพทย์
• ตอบคำถามปัญหาที่พบบ่อย เนื้อหาเข้าใจง่าย นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
• โดยนักเขียน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวทและคุณแม่ลูกสอง

 

ผู้เขียน :  แพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจกิจ
จำนวนหน้า :  – หน้า
ขนาด : –
น้ำหนัก :
ISBN :
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ
ปก : ปกอ่อน
ราคา :  145  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook.com

You may also like...