เทศกาลปล่อยแสง10 ตอน 10 เต็ม 10

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เปิดพื้นที่เสรีให้เยาวชนไทยได้ปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ อวดโฉมกว่า 100 ผลงานจบการศึกษาคุณภาพเต็มสิบของเหล่าบัณฑิตหน้าใหม่จาก 16 สถาบันทั่วประเทศใน 9 สาขามาแรง ในงาน “เทศกาลปล่อยแสง 10 ตอน 10 เต็ม 10”

หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ต่อยอดสู่ความสำเร็จ พร้อมเติบโตอย่างมืออาชีพ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดเผยว่า “เทศกาลปล่อยแสงเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดงานเทศกาลปล่อยแสง คิด/ทำ/กิน ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสสำหรับเยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษามีพื้นที่นำเสนอความคิดและผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถผลิตเป็นชิ้นงานได้จริง รวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งการพบปะและแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างรายได้ต่อไป”

“ที่ผ่านมา เทศกาลปล่อยแสงได้รับการตอบรับจากเยาวชนที่จะจบการศึกษาอย่างล้นหลามทุกครั้ง โดยแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานปีละหลายหมื่นคน ทั้งนี้ TCDC สามารถต่อยอดและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่โลกแห่งธุรกิจได้แล้วไม่ต่ำกว่า 500 ราย สำหรับเทศกาลปล่อยแสงครั้งที่ 10 นี้จะได้พบกับกว่า 100 ผลงานจบการศึกษาคุณภาพเต็มสิบของเหล่าบัณฑิตหน้าใหม่จาก 16 สถาบันทั่วประเทศ ใน 9 สาขามาแรง ได้แก่ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบอุตสาหกรรม มัลติมีเดีย แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม และอื่นๆ” 

“เทศกาลปล่อยแสง 10 ตอน 10 เต็ม 10” เป็นพื้นที่แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 โดยไม่จำกัดสาขาวิชาและสถาบันและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงเป็นเจ้าของผลงานจบการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคิดสร้างสรรค์และมีโอกาสในการต่อยอดเป็นสินค้าและบริการที่สามารถทำเงินได้จริง (practical idea) ภายใต้แนวคิดหลัก 3 ข้อ คือ การคิด (inspiration) – why การทำ (practical process) – how และ จุดขาย (attraction) – wow ซึ่งหมายถึงการนำเสนอผลงานตั้งแต่ต้นทางของการคิดแบบตอบโจทย์ พร้อมกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตที่ทำได้จริงก่อนงอกเงยเป็นผลงานอันน่าทึ่ง โดยในปีนี้มีผลงานที่น่าสนใจโดดเด่น อาทิ

· ผลงานการออกแบบเครื่องประดับสะท้อนแสงและรุ้งบนแนวระนาบของร่างกาย

· ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงทดลองที่ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้แก่พื้นที่

· ผลงานเครื่องแต่งกายที่นำลายเส้นและภาพกราฟิกบนหน้าไพ่มาเป็นแนวคิดหลัก

· ผลงานดอกไม้ประดิษฐ์ที่สะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “Geometric Arrangement”

· ผลงานหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีเพื่อถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง เรื่อง “ลูกน้ำเค็ม”

· ผลงานภาพยนตร์สั้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “ความตาย”

· ผลงานรองเท้าเพื่อสุขภาพเท้าของคนไทย

· ผลงานออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง “the blanket”

ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ได้รับคัดเลือกผลงานให้จัดแสดงในงานได้รับ ได้แก่ 1) โอกาสจัดแสดงผลงานบนลานปล่อยแสง โดยสามารถนำผลงานคุณภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขามาจัดแสดง ณ ลานปล่อยแสง พื้นที่อิสระที่ไม่จำกัดประเภทและรูปแบบการนำเสนอ 2) เข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ อาทิ วิธีการจัดแสดงผลงานในงบประมาณที่เหมาะสม เทคนิคการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการและสาธารณชน ตลอดจนการฝึกอบรมเฉพาะทางอื่นๆ เช่น เส้นทางการทำงานในสายงานนักออกแบบกราฟิก เป็นต้น 3) ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสารชื่อดัง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นและมีศักยภาพในการต่อยอดในเชิงธุรกิจได้จริงเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ในนิตยสาร Wallpaper* ฉบับภาษาไทย เดือนกันยายน 2556 ตลอดจนสื่อหลากหลายแขนงและช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของ TCDC และ 4) เข้าอยู่ในฐานข้อมูลนักออกแบบของ TCDC ซึ่งจะขยายโอกาสทางธุรกิจให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยทุกๆ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปบันทึกและเผยแพร่ในฐานข้อมูลนักออกแบบมืออาชีพของ TCDCCONNECT ทันที

“หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก ดังนั้น การได้แสดงผลงานในเทศกาลปล่อยแสงจึงเป็นก้าวแรกที่จะปูทางไปสู่โอกาสอีกมากมายในอนาคต TCDC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความฝันและแบ่งปันโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เดินตามฝันของตนเอง ง่ายขึ้น” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “เทศกาลปล่อยแสง 10 เต็ม 10” แหล่งรวมไอเดียสดใหม่ของเยาวชน คนมีกึ๋น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30-21.00 น. (เว้นวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ : 02-664- 8448 ต่อ 213, 214

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.tcdc.or.th

You may also like...