ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต

ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต รวมกวีนิพนธ์คัดสรร 50 สำนวนของกวีซีไรต์ ไพวรินทร์ ขาวงาม เป็นบทกวีใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์เป็นเล่ม แต่เคยเขียนลงตามหน้านิตยสารต่างๆในระหว่างปี 2540-2550

บทกวีในเล่มนี้กล่าวถึง วิถีชีวิตของชุมชนและวัฒนธรรมในสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเชื่อมต่อถึงสังคมเมืองในระบบอุตสาหกรรม โดยดวงตาของกวีผนวกด้วยหัวใจนั้นได้ซึมซับรับรู้ ความทุกข์ ความสุข และความเปลี่ยนแปลงของผู้คน-ชาวนา-นาข้าว ประหนึ่งว่าบนพื้นแผ่นดินเกิดของคนส่วนใหญ่นั้น ครั้งหนึ่งเรามี “แม่ธรณี” เรามี “แม่น้ำ” เราเคารพเทอดทูน ในความเป็น “แม่” เรามี “แม่โพสพ” ในนาข้าว หากทว่าทุกวันนี้ บรรดา “แม่” เหล้านี้แม้จะยังดำรงอยู่ แต่ก็ดำรงอยู่หรือเป็นไปในลักษณะ “ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต” เสียเป็นส่วนใหญ่

 

ผู้เขียน : ไพวรินทร์ ขาวงาม
จำนวนหน้า :  – หน้า
ขนาด :
น้ำหนัก :
ISBN : 9789744753694
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ปก : ปกอ่อน
ราคา :  – บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook.com

 

 

You may also like...