โรคของดวงตา

รวบรวมโรคต่างๆของดวงตาอย่างครบถ้วน ทั้งโรคไม่ร้ายแรง เช่น ตาแดง ตากุ้งยิง โรคที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง เช่น โรคของคิ้ว โรคของขนตา โรคของต่อมน้ำตา โรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งดวงตา โรคมะเร็งหนังตา

รวมไปถึงการดูแลตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตา พร้อมให้รายละเอียดชัดเจนตั้งแต่ที่มาของโรค การเกิดโรค การดูแลตนเอง การพบแพทย์ และการดูแลตัวเองหลังจากรักษาโรคจนหายดีแล้ว ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ไม่ควรละเลย การรู้เท่าทันทำให้เราป้องกันดวงตาจากบางโรคได้ และแม้โรคที่ป้องกันไม่ได้ แต่การเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ ดูแลสุขภาพดวงตาให้อยู่คู่กับเราไปชั่วชีวิต 

 

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์
ขนาด :
ISBN :
สำนักพิมพ์ :
ราคา : 195 บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...