สานดีไซน์

The Shop@TCDC เปิดโอกาสให้นิสิตการออกแบบนิเทศศิลป์ มาสร้างสรรค์ผลงานโดยออกแบบบรรยากาศร้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ที่สานดีไซน์”
ในการจัดแสดงผลงานออกแบบหน้าร้านครั้งนี้

The Shop@TCDC ชวนนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาปลดปล่อยความคิด ด้วยโจทย์การนำเทคนิคและทักษะ “การสาน” มานำเสนอใหม่อย่างร่วมสมัย

การสานยังสื่อถึงความตั้งใจของ The Shop@TCDC ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับผลงานอันหลากหลายของนักออกแบบไทยและทั่วโลกมาปะทะสังสรรค์กัน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์การทำงานจริง ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานออกแบบของไทยให้มีคุณภาพในระดับสากล

การจัดแสดงผลงานออกแบบหน้าร้าน “ที่สานดีไซน์” เริ่มขึ้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ในบริเวณพื้นที่ The Shop @ TCDC โดยในวันเดียวกันจะมีกิจกรรมสังสรรค์ระหว่างนิสิตเจ้าของผลงาน คณาจารย์ หน่วยงานสนับสนุน และผู้สนใจ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เกี่ยวกับ CommDe
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์หรือ “คอมดี” เป็นหลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิชา Displaying Design เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรชั้นปีที่ 2 ซึ่งนิสิตจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิด การวิเคราะห์ เพื่อสื่อเรื่องราวที่ต้องการไปยังกลุ่มเป้าหมายในบริบทที่เหมาะสม ผ่านการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ ข้อมูล สื่อประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ บรรยากาศ และสิ่งรอบข้าง

นิทรรศการนี้เข้าชมฟรี

 

สานดีไซน์
วันที่ : 3 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2556
สถานที่ : ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.tcdcconnect.com/

 

 

You may also like...