ประพันธกรจากอดีต

“ประพันธกรจากอดีต” คือ นิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากการตั้งคำถามต่อตัวตนและความทรงจำของ พชร ปิยะทรงสุทธิ์ พชรได้รื้อถอนความทรงจำและความเชื่อของตนเองเพื่อค้นหาความจริงบางแง่มุม โดยอาศัยไวยากรณ์ของการอุปมาอุปมัยและใช้สัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบ (Metaphor) เพื่อถ่ายทอดความเสื่อมสลาย ความขัดแย้งและความกลัว ให้ออกมาเป็นภาษาทางจิตรกรรม

ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับความคิดในเบื้องลึกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการ : ประพันธกรจากอดีต
ศิลปิน :  พชร ปิยะทรงสุทธิ์
วันที่ : 10 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2555
สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.ardelgallery.com

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...