Learn & Earn @ KTC

เคทีซีจัดกิจกรรม “เคทีซีส่งต่อคอมฯ จากพี่สู่น้องที่บ้านเกิด” นายดุสิต รัชตเศรษฐนันท์ (กลางซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC จัดกิจกรรม “เคทีซีส่งต่อคอมฯ จากพี่สู่น้องที่บ้านเกิด” มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สภาพดีพร้อมใช้งาน ให้แก่โรงเรียนในชนบททั้ง 6 ภาคของประเทศไทย โดยมีนายทรงวุฒิ สุขาวี (กลางขวา) ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากภาคกลาง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้พนักงานร่วมเสนอชื่อโรงเรียนในภูมิลำเนาบ้านเกิดเข้าทำการคัดเลือก เพื่อจัดส่งคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

You may also like...