อ่านผู้ชาย

พระจันทร์เสี้ยวการละคร ชวนชมโครงการอ่านบทละคร “อ่านผู้ชาย” อ่านใจผู้ชายหนึ่งโหล โดยนักการละครชายสิบสองคนนำเสนอการแสดงอ่านบทละครสั้นจากหนังสือที่รัก 12 เรื่อง

คานธี อนันตกาญจน์, ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช, ศักดิ์ชาย เกียรติปัญญาโอภาส, ผดุงพงศ์ ประสาททอง, ปรีชายุทธ แซ่จัง, เบญจ์ บุษราคัมวงศ์,

จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ, ศุภวัฒน์ หงษา, รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ, วิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์, เบ็น โกศลศักดิ์, กันต์ดนัย โชติกประคัลภ์

 

จัดแสดง 
วันเสาร์-อาทิตย์ 28-29 กรกฎาคม 2555

เวลา 15.00 และ 19.00 น.

ที่ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถาบันปรีดี พนนมยงค์ (Bts ทองหล่อ)

ชมฟรี !!     

สำรองที่นั่ง โทร : 08 1929 4246

More information :  www.crescentmoontheatre.org

https://www.facebook.com/CrescentMoonTheatre

You may also like...