สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด

นิทรรศการ “สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการค้นหาความสุขอันเรียบง่าย ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นถิ่นในชนบท

ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยวิถีวัฒนธรรมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงที่ละเอียดอ่อนงดงามสร้างสรรค์ โดย ชัยรัตน์ แสงทอง จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย

นิทรรศการ :  “สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด”
ศิลปิน : ชัยรัตน์ แสงทอง
วันที่ : 3 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2556
สถานที่ : อาร์เดล แกลเลอรี
ติดต่อโทร : 02-422-2092
เว็บไซต์ : http://www.ardelgallery.com/
อีเมล์ : ardelgallery@gmail.com, ardelworkshop@gmail.com

 

 

 

You may also like...