โรคของ หู จมูก คอ

“โรคของหู จมูก คอ” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งของศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อธิบายการเกิดของโรคตามระบบต่างๆ ของร่างกาย เพราะโรคในระบบเดียวกันมักส่งผลกระทบถึงกัน เช่น ปวดหูแค่ความจริงเป็นทอนซิลอักเสบ

ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ภาพรวม อาจคาดอาการไม่ถูกต้อง และดูแลตัวเองผิดวิธีได้ เนื้อหาหนังสือเล่มนี้จึงอธิบายถึงการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในระบบเดียวกัน เพื่อให้เห็นถึงการทำงานที่สัมพันธ์กัน การดูแลสุขภาพของหู จมูกคอ ที่คุณสามารถทำได้เอง อีกทั้งยังบอกถึงการเกิดโรคของแต่ละอวัยวะที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างอย่างละเอียด ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้น รู้วิธีสังเกตว่าอาการใดควรพบแพทย์ และเมื่อพบแพทย์แล้วมีวิธีหรือขั้นตอนการรักษาอย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้เพื่อให้เรารู้เท่าทันการเกิดโรค และเตรียมรับมือได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์
ขนาด :
ISBN : 9789742477028
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

 

 

You may also like...