Nabbie’s Love

นานาโกะลาออกจากงานที่โตเกียวเพื่อกลับไปยังเกาะบ้านเกิด ที่เคทัตสึปู่กับนาบีย่าของเธอยังคงอาศัยอยู่ บนเรือข้ามฟากนาบีสังเกตเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายโก้ในชุดสูท วันหนึ่งนานาโกะเห็นนาบีกับชายผู้นั้นอยู่ในอ้อมกอดของกันและกัน

เรื่องฉาวรักแพร่ไปทั้งเกาะจนต้องมีการประชุมอย่างเป็นทางการขึ้น คนทรงตัดสินให้ซันระไปเสียจากเกาะ และนาบีต้องไม่พบกับเขาอีก เคทัตสึเล่าให้นานาโกะฟังว่า เมื่อหกสิบปีก่อน นาบีรักอยู่กับซันระ แต่ถูกครอบครัวกีดกันบังคับให้ต้องแยกจากกัน ซันระจำต้องจากเกาะนั้นไป ทว่านาบีไม่เคยลืมคนรักของเธอได้เลย ซ้ำยังเขียนจดหมายถึงเขาปีละหนึ่งฉบับด้วย ไฟรักของนาบียังคุกรุ่นอยู่มิวางวาย

 

Directed bycted by NAKAE Yuji : ความยาว 92  นาที

วันที่ :  15 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา :  18.30 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.jfbkk.or.th

ที่อยู่ : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-260-8560-4

 

You may also like...