จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น

จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้  สำรวจประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของญีปุ่น ตั้งแต่ในสนามรบ จนถึงเทคนิคในกีฬาการต่อสู้นานาชาติ นิทรรศการส่วนแรกแสดงชิ้นงานที่ทำขึ้นใหม่ของอาวุธในประวัติศาสตร์ โดยหลักจะเป็นการจัดแสดงอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เช่น ดาบ ธนูและลูกธนู ชุดเกราะและหมวกเกราะ อาวุธจริงซึ่งเป็นต้นแบบของชิ้นงานเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์และปราสาท

แต่ชิ้นงานที่จัดแสดงเหล่านี้สร้างจำลองโดยช่างผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคแบบโบราณ นักรบในอดีตนั้นฝึกฝนร่างกายอย่างเข้มงวดเพื่อการเติบโตและการเข้าถึงทางจิตวิญญาณจึงสร้างสรรค์ให้เกิดศิลปะนานาแขนง เช่น บทกวี จิตรกรรม และประติมากรรม

มีหมวกเกราะที่ออกแบบอย่างงดงามอยู่ 8 ชิ้นในนิทรรศการนี้ที่มาจากยุคสงครามเซงโกคุ (ค.ศ. 1467-1568) ยุคที่เต็มไปด้วยการรบพุ่งกันทั้งประเทศ หมวกเกราะเหล่านี้แสดงให้เห็นความงดงามโดดเด่นในสมัยที่ถูกสร้างขึ้น และแม้ว่าจะออกแบบมาอย่างหรูหรา แต่ขุนพลเลื่องชื่อ เช่น นากามาสะ คุโรดะ (ค.ศ. 1568 – 1623) และ ยูคิมูระ ซานาดะ (ค.ศ. 1567 – 1615) สวมหมวกเกราะเหล่านี้ในสนามรบจริง เพราะความโดดเด่นมีเอกลักษณ์นี้ สื่อให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นตั้งใจของนักรบที่ได้รับจากการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้

ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ มีอยู่สองครั้งที่ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นเกือบจะสูญหายไป ครั้งแรกคือปลายยุคศักดินาต่อยุคสมัยใหม่ ในยุคเมจิ (กลางศตวรรษที่ 19) และอีกครั้งคือระหว่างการให้ศึกษาประชาธิปไตยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป บุจุทซึ   (วิถีแห่งการต่อสู้) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนักการศึกษาและผู้ฝึกปฏิบัติจนกลายเป็น บุโด (วิถีแห่งความกล้า) ซึ่งการฝึกฝนร่างกาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับจิตวิญญาณและการควบคุมตนเป็นหลัก

ส่วนที่สองของนิทรรศการนั้นเกี่ยวกับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ในปัจจุบัน เมื่อไม่อยู่ในสนามรบ ทั้งอุปกรณ์และชุดก็ปรับเปลี่ยนโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม เรานำเอาดาบไม้ไผ่ เสื้อเกราะ   ถุงมือ และกางเกงฮากามะ มาจัดแสดงควบคู่กับบอร์ดคำอธิบาย และดีวีดีเกี่ยวกับการฝึกซ้อมโดยนิปปอน  บุโดกังด้วย

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10- 30 สิงหาคม 2555  (พิธีเปิดวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น)

เวลาแสดงงาน: 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)

(ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 053-221-308   http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/thaimuseum_eng/chiangmai/maplocation.htm
http://g23.swu.ac.th/contactus)

เข้าชมฟรี

 

G23 Art Gallery กรุงเทพฯ

วันที่ 8 – 27 กันยายน 2555 (พิธีเปิดวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.)

เวลาแสดงงาน:11.00 น. – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์)    

(114ถนนสุขุมวิท ซ.23ม เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-649-5000 ext. 5005, 02-649 -5959 http://g23.swu.ac.th/exhibition)

เข้าชมฟรี

 

 

 

You may also like...