ดินเผาเถาวัลย์ สุขขี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขขี แฮนดิคราฟท์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยการนำของคุณ สลัด สุขขี ได้รวมกลุ่มชาวบ้าน ตำบล พงสวาย อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี ทำผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์เป็น ที่แรกในประเทศไทย โดยเราได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และนำวัสดุอื่นมาใช้ควบคู่ไปด้วย เช่น กะลา แก้ว กระถาง เครื่องปั้นดินเผา โดยรวมความคิดงานเครื่องปั้นดินเผาและงานหัตถกรรมฝีมือไว้ด้วยกัน

และต่อมาในปี 2540 เราได้สร้างโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและเพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพ และรูปแบบต่างๆกับเถาวัลย์ออกมาภายใต้ชื่อ “พอทเทอรี่ ไอเดีย”ในปี 2546 เราได้รับการคัดสรรค์เป็น”สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” 5 ดาวระดับภาคกลาง

สุขขีแฮนดิคราฟท์มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์มีคุณภาพ ดังนั้นเราจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะส่งออกขายไปทั่วโลก

 

ผลิตภัณฑ์บางส่วนของ ดินเผาเถาวัลย์ สุขขี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukkee Handicraft Ltd., Part :: Address

12 Mu 3 Pongsawai, Muang Ratchaburi, Ratchaburi Thailand 70000
Tel : 6632 – 317459 – 60 Fax : 6632 – 317359

E-Mail : marketing@sukkee.co.th

http://​www.sukkee.co.th

You may also like...