โรงโอเปร่าเซมเพอร์

โรงโอเปร่าเซมเพอร์แห่งเมืองเดรสเดนเป็นของคณะโอเปร่าเมืองเดรสเดน แห่งแคว้นแซกซอน และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีประวัติทางวัฒนธรรมอันยาวนาน

ชื่อของโรงโอเปร่านี้มาจากสถาปนิกผู้ก่อสร้าง กอทท์ฟรีด เซมเพอร์ ในอดีตเคยถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1869 และถูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 ซึ่งเกือบทั้งเมืองเดรสเดนถูกทำลายลง ตัวอาคารในปัจจุบันนี้ได้รับการบูรณะใหม่ระหว่างปี ค.ศ. 1977 – 1985 คนเยอรมันยกย่องโรงโอเปร่าเซมเพอร์ให้เป็นอนุสรณ์สถานของความแข็งแกร่งของผู้คนเมืองเดรสเดน ที่ผ่านเหตุการณ์ทั้งสงครามโลกและถือเป็นเมืองทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากของยุโรป

 

 

You may also like...