คลับหน้าพระลานสัญจร

ผลงานของกลุ่ม “คลับหน้าพระลาน”ชมรมคนรักและทำงานศิลปะ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ :  “คลับหน้าพระลานสัญจร”
วันที่ : 4-27 มกราคม 2556
สถานที่ : ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.cmumuseum.org/

You may also like...