ทรัพย์แท้ของพระพุทธเจ้า

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังจิตในการดึงดูดความสำเร็จและสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ผู้เขียนเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่สนใจใฝ่ทางธรรมตั้งแต่อายุเพียง 5 ปี

การเข้าฌานทำให้เขาระลึกได้ว่าเขาปรารถนาที่จะบรรลุธรรมและต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รู้ธรรมด้วย จากประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมทำให้เขารู้ว่า พุทธะแห่งการ รู้ ตื่น เบิกบาน นั้นมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคน และเขาจะมาบอกหลักฮาวทู หยุด-ฟัง-เห็น-ปล่อย พลังแห่งสุญตาธรรมหรือความว่างของจิต เพื่อค้นหาทรัพย์แท้ 3 ประการของพระพุทธเจ้า (ฐิติญานัง-ปัญญาเดิม,ฐิติภูตัง-จิตเดิม,ฐิติธัมมัง-ธรรมเดิมหรือนิพพาน) ด้วยการเห็นความจริงตามแนวอริยสัจซึ่งมีความเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นสากล ที่ต้องทำซ้ำๆ เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงหาทางพ้นทุกข์ ถึงซึ่งนิพพานได้ในที่สุด

ผู้เขียน : รัตน์ทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9789742475062
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...