บางโทนสีแห่งชีวิต

กวีนิพนธ์เพรียกฤดีผ่านฤดู รวบรวมบทกวีของโสตถิเทพ แสวงประเทือง ที่แบ่งเรื่องราวออกเป็น 2 ส่วน โดยภาคแรกเป็นบทกวีสะท้อนปัญหาสังคมที่ได้รับผลกระทบจากระบบทุนนิยม

ผ่านมุมมองและเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนย่านท่าพระจันทร์และท่าช้าง และภาคที่สองเป็นบทกวีที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านฉุกคิด และเกิดแง่คิดในเชิงปรัชญาชีวิตโดยใช้ธรรมชาติ ต้นไม้ และสัตว์ต่างๆเข้ามาเปรียบเทียบ ซึ่งแต่ละบทกวีได้มีนัยยะให้พินิจพิจารณาว่าสังคมไม่ได้มีเพียงแค่สองสีเท่านั้นแต่มีหลากหลายสีให้พินิจพิจารณาแตกต่างกันไป

ผู้เขียน : โสตถิเทพ แสวงประเทือง 
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9789744753052
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...