บอกลาตัวตนที่ไม่ดี

งานเขียนของพระชาวญี่ปุ่น บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยและพฤติกรรม งานเขียนของพระชาวญี่ปุ่น บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยและพฤติกรรมที่ทุกคนควรปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นคนที่น่าคบหามากยิ่งขึ้น

ประกอบด้วยการยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่ดี อธิบายเบื้องหลังที่มาของพฤติกรรมนั้นๆ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการที่จะบอกลาตัวตนที่ไม่ดี ด้วยภาษาที่ง่ายกระชับ นำไปปฏิบัติได้จริง

ผู้เขียน : ริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ
ผู้แปล : อุทุมพร ทรัพย์จรัสแสง
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9789742475697
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

 

 

You may also like...