Tagged: The School in the Woods

The School in the Woods

เรื่องชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ที่เล่าถึงชีวิตครอบครัวคาวาอิ และโรงเรียนในป่า มาซาโอะเป็นบุตรชายคนที่สามของครอบครัวและเป็นหัวโจกประจำหมู่บ้านเขาอยากจะทำสวนสัตว์ในสวนหลังบ้าน