Tagged: Spy สายลับภาคสนาม

Spy สายลับภาคสนาม

เมื่อ 5 ปีก่อนถ้าพูดชื่อ เมลิสซ่า แม็คคาร์ธี่ คอหนังคงทำหน้าสงสัยว่าเธอคนนี้คือใคร แต่หากเป็นในช่วง2-3ปีมานี้ เมลิสซ่า สาวอ้วนอารมณ์ดีกลายเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์มากขึ้น