Tagged: John Wick เดี่ยวมือหนึ่ง

John Wick เดี่ยวมือหนึ่ง

หลังจากถ่ายหนังชุด The Matrix คีอานู รีฟส์ ก็วนเวียนอยู่กับหนังดราม่าและแฟนตาซีเป็นส่วนใหญ่ มีจับปืนบ้างใน Constantine ปี 2005 ก่อนจะมาเล่นภาพยนตร์แอ็คชั่นยิงกันใน Street Kings เมื่อปี2008