Tagged: Ecstasy

Ecstasy

ความอิ่มเอมของช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงผลักดันและความุม่งมั่นในการทำงานศิลปะของศิลปินนั้น คงหนีไม่พ้นเรื่องราวต่างๆในสังคมปัจจุบันที่ได้ประสบพบ หรือได้ร่วมชะตากรรมบางอย่างต่อกัน