Tagged: เมโทรแผ่นเสียง-เทป เป็นเจ้าภาพ งาน สายัณห์ สัญญา

เมโทรแผ่นเสียง-เทป เป็นเจ้าภาพงาน สายัณห์ สัญญา

นายห้าง วรชัย ธรรมสังคีติ จากบริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพ นักร้องขวัญใจคนเดิม “สายัณห์ สัญญา” ที่วัดไร่ขิง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556