Tagged: เทพนิยาย FAIRYTALE

เทพนิยาย

ไม่เคยมีใครถ่ายภาพวัยเด็กได้แบบนี้เลย ไม่มีคิกขุเป็นสิ่งขวางกั้น จึงมีเพียงแรงสัมผัสแห่งประสบการณ์ตรงในเลนส์ของเขา, เขาเหล่านี้ไม่ใช่คนตัวเล็กแต่เป็นสิ่งที่เขาเป็น