Tagged: ศิลปินแห่งชาติ

Suchart Sawasdsri

“ประเทศจะดีขึ้นเยอะถ้าเลิกมีคำขวัญ มันสะท้อนอาการเก็บกดของผู้ใหญ่” สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ เพราะบทบาทและชื่อเสียงของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี นักเขียนเจ้าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง ผู้ก่อตั้ง รางวัลช่อการะเกด นั้นไม่ใช่แค่บุคคลสำคัญผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อปี พ.ศ. 2554  หากแต่เป็นหนึ่งเสาหลักของวงการวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ในฐานะบรรณาธิการสื่อวรรณกรรมระดับตำนาน ที่สร้างนักเขียนชั้นนำมาประดับบรรณพิภพมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน