Tagged: ราเมศ พรหมเย็น

ราเมศ พรหมเย็น

กระแสนิยมการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ มีแววสดใสขึ้นมาบ้าง เมื่อเรามีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาไปพร้อมๆกับได้จุดประกาย กระตุก กระตุ้นต่อมความคิด มีการปฏิวัติการศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตให้เป็นไปอย่างสนุกสนาน