Tagged: ประวัติย่อของตัวผม

ประวัติย่อของตัวผม

อัตชีวประวัติของสตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์อัจฉริยะ ผู้เป็นที่จดจำด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ทำให้เขาต้องนั่งรถเข็น และใช้คอมพิวเตอร์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เขาสื่อสารกับคนรอบข้าง