Tagged: ทสีรุ นกกระเรียนกตัญญู

ทสีรุ นกกระเรียนกตัญญู

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง “การตอบแทนของนกกระเรียน” และ “เมียนกกระเรียน” เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อสาวสวยนางหนึ่งปรากฎกายขึ้นที่หน้ากระท่อมของชายชาวนาชื่อไทจุ