D/F/A Design for all

 

ผลงานการออกแบบของนิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย โดยทนงจิต อิ่มสำอาง ได้พัฒนารูปแบบมาตรฐานการออกแบบเรขศิลป์เพื่อสภาพแวดล้อมสำหรับเมืองสร้างสรรค์ อภินันท์ สุมทุมพฤกษ์ได้ออกแบบส่งเสริมสังคม สำหรับปัญหาสังคมที่มีอิทธิพลต่อมิลเลนเนียนเจนเนอเรชั่น และวรพจน์ ส่งเจริญกับการพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ผู้ใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น.

นิทรรศการ : D/F/A Design for all
ศิลปิน : ทนงจิต อิ่มสำอาง, อภินันท์ สุมทุมพฤกษ์, วรพจน์ ส่งเจริญ
วันที่ : 27-29 มิถุนายน 2561
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3645-6

 

รัชฎากรณ์ : 02-218-3645-6

You may also like...