MONO Live In BangKoK

MONO เป็นวงดนตรีแนว Post-rock มาจาก โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ฟอร์มวงเมื่อปี 1999 สมาชิกในวงประกอบด้วย

Takaakira Goto (electric guitar, glockenspiel)
Yoda (electric guitar, glockenspiel)
Tamaki Kunishi (bass guitar, electric guitar, piano, glockenspiel)
Yasunori Takada (drum kit, glockenspiel, synthesizer)

ดนตรีของวงจะเป็นร็อคแบบใช้เครื่องดนตรีบรรเลง ไม่มีเนื้อร้อง เน้นการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรี มีผลงานสตูดิโออัลบัมออกมา 6 ชุด
Under the Pipal Tree (2001)
One Step More and You Die (2002)
Walking Cloud and Deep Red Sky, Flag Fluttered and the Sun Shined (2004)
You Are There (2006)
Hymn to the Immortal Wind (2009)
For My Parents (2012)

นอกจากนี้ยังออกอัลบัมแสดงสด ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่าง Holy Ground: NYC Live With The Wordless Music Orchestra (2010) ทางวงออกเดินสายทัวร์ไปทั่วทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา ทำให้พวกเค้าเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่จะได้ดูการแสดงของพวกเขาในประเทศไทย

Mono Live in Bangkok
วันที่ : 3 เมษายน 2556
เวลา : 20.00 น.
สถานที่ : โรงละครแห่งชาติ
ราคาบัตร : 1,200, 1,000, 800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.thaiticketmajor.com

 

You may also like...