Tagged: Bong

Bong

แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังจากอิตาลี Cappellini ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 และเป็นที่รู้จักด้วยลูกเล่นมากมายในงานดีไซน์ที่สนุกสนาน แต่พร้อมตอบรับทุกฟังก์ชั่นการใช้งานจริง