Tagged: การ์ตูนในหลวงของเรา(ปกแข็ง)

การ์ตูน ในหลวงของเรา

พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบการ์ตูนสี่สีฉบับปกแข็งสวยงามน่าสะสม ด้วยการนำการ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 เข้าใจง่ายและครบถ้วน ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ พระราชกรณียกิจต่างๆ โครงการพระราชดำรัส จนถึงปีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี