ArtBangkok.com : Thailand Contemporary Creative Art Design and Entertainment
Untitled Document

   หน้าแรก  >  Article Music  >  วงมโหรี

 

วงมโหรี
วงมโหรีเป็นวงดนตรีที่ใช้สำหรับขับกล่อมนิยมใช้บรรเลงในงานมงคล โดยเฉพาะงานมงคลสมรส แต่โบราณใช้บรรเลงกล่อมพระบรรทมสำหรับพระมหากษัตริย์ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์และวงเครื่องสาย หากแต่เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ที่นำเข้ามาผสมในมโหรีนี้ได้ลดขนาดให้เล็กลง เพื่อให้มีเสียงพอเหมาะกับเครื่องดนตรีในวงเครื่องสาย และใช้ซอสามสายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วย

วงมโหรีนี้มีมาแต่โบราณและได้มีการพัฒนาในเรื่องการผสมวง แต่เดิมมีวงมโหรีเครื่องสี่ วงมโหรีเครื่องหก ปัจจุบันวงมโหรีได้มีพัฒนาและเพิ่มเครื่องดนตรีเป็นวงมาตรฐานแบ่งได้ ๓ ขนาด ดังนี ๑. วงมโหรีเครื่องเล็ก

เครื่องดนตรีในวงบรรเลงประกอบด้วย

๑.ซอสามสาย, ๒.ซอด้วง,๓.ซออู้, ๔.จะเข้, ๕.ขลุ่ยเพียงออ, ๖.ระนาดเอกมโหรีฒ ๗.ฆ้องกลาง, ๘.โทน- รำมะนา, ๙.ฉิ่ง 
  


๒. วงมโหรีเครื่องคู่

เครื่องดนตรีในวงบรรเลงประกอบด้วย

๑.ซอสามสาย, ๒.ซอสามสายหลิบ, ๓.ซอด้วง ๒ คัน, ๔.ซออู้ ๒ คัน, ๕.จะเข้ ๒ ตัว, ๖.ขลุ่ยเพียงออ, ๗.ขลุ่ยหลิบ, ๘.ระนาดเอกมโหรี, ๙.ระนาดทุ้มไม้มโหรี, ๑๐.ฆ้องกลาง, ๑๑.ฆ้องวงเล็กมโหรี, ๑๒.โทน- รำมะนา, ๑๓.ฉิ่ง, ๑๔. ฉาบเล็ก
 
  
     
  ๓. วงมโหรีเครื่องใหญ่

เครื่องดนตรีในวงบรรเลง ประกอบด้วย

๑.ซอสามสาย, ๒.ซอสามสายหลิบ, ๓.ซอด้วง ๒ คัน, ๔.ซออู้ ๒ คัน, ๕.จะเข้ ๒ ตัว, ๖.ขลุ่ยเพียงออ, ๗.ขลุ่ยหลิบ, ๘.ระนาดเอกมโหรี, ๙.ระนาดทุ้มไม้มโหรี, ๑๐.ระนาดเอกเหล็กมโหรี, ๑๑.ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี, ๑๒.ฆ้องกลาง, ๑๓.ฆ้องวงเล็กมโหรี, ๑๔.โทน- รำมะนา, ๑๕.ฉิ่ง, ๑๖.ฉาบเล็ก, ๑๗.โหม่ง 
 

ที่มา : สำนักการสังคีต

 
    Share to Facebook----------------------------------------------------------------------------------------
ให้คะแนนบทความนี้
คะแนนบทความนี้: 3.3/5ดาว (จากจำนวนโหวต 147 votes )

 
 
 
 
 
 
 
สืบค้นข้อมูล ทางกระทรวงวัฒนธรรม

 

ArtBangkok.com ออกแบบและจัดทำโดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 30 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร.02-3311610 โทรสาร 02-3311618 email artmaster@artbangkok.com
Copyright 2003 ArtBangkok.com All rights reserved