ArtBangkok.com : Thailand Contemporary Creative Art Design and Entertainment
Untitled Document

   หน้าแรก  >  WHAT'S ON / Exhibition / visual  >  “รัตติกาลแห่งฝัน”

 

9 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2555 ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี  ขอเสนอนิทรรศการ “รัตติกาลแห่งฝัน” นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่เต็มไปด้วยความงดงามของแสง–สีในยาม ค่ำคืน ซึ่งส่งผลเกี่ยวข้องกับกิจกรรม การดำรงอยู่ของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันของผู้คน ภายใต้มุมมองและจินตนาการของศิลปินที่ถ่ายทอดเรื่องราว ตลอดจนความรู้สึกอันหลากหลายในพื้นที่แห่งความฝันแบบเหนือจริงจากจิตใต้สำนึกลงบนผืนผ้าใบได้อย่างสวยงาม สีสันและรูปทรงมากมายบ่งบอกถึงอารมณ์ ความคิด ความฝัน จินตนาการ และความรู้สึกอันซับซ้อนที่ศิลปินมีต่อความสว่างไสวของโลกราตรีในยุคสมัยปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name : ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
Born : August 15, 1984
Education :
2554 ศิลปะมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549 ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 ร.ร. ศรีสงครามวิทยา จ.เลย
2540-2543 ร.ร. เทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ
2534-2539 ร.ร.บ้านเป้าสำราญไชยวิทยา จ.ชัยภูมิ

Exhibition :
2545 -การแสดงงานเปิดบ้านจิตรกรรม ในโอกาสครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 -การแสดงวาดเส้นนานาชาติเนื่องในวาระร่วมฉลองครบรอบ60ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 -นิทรรศการจิตรกรรม “หุ่นนิ่งและทิวทัศน์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
-การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยศิลปากร
-การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 14
-นิทรรศการ “ Digital Art Exhibition ” ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-นิทรรศการศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2, ณ หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ,จัดโดย มูลนิธิอมตะ
-การแสดงศิลปกรรม YOUNG THAI ARTIST AWARD 2004 มูลนิธิซิเมนต์ไทย
-การแสดงศิลปกรรม”นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 17”, ณ หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ,
-การแสดงศิลปกรรม “ ย้อนรอยโบราณวิจิตร สู่วิจิตรศิลป์” อุทยานแห่งชาติสุโขทัยและศรีสัชนาลัย
2548 -การแสดงศิลปกรรม PANASONIC ครั้งที่ 8
-นิทรรศการศิลปกรรม “ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ” รุ่นที่ 2 ณ หออัครศิลปินปทุมธานี
2549 -การแสดงศิลปกรรม“ลายศิลป์และเส้นสี ด้วยภักดีองค์ภูมินทร์”สโมสรโรตารีดอนเมืองโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
-นิทรรศการศิลปกรรม “The Difference of Inspiration”ร่วมกับกลุ่มศิลปินในโครงการ เยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่นที่ 1-2 ณ
- หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
- หอศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
- หอศิลป์ดุริยนาฏ, มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
- หอศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี
- หอศิลป์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดปัตตานี
- การแสดง The 12TH International Biennial Print and Drawing Exhibition ,R.O.C ใต้หวัน
2550 -การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 23
-นิทรรศการศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาศิลปบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ , ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพ
-นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้อัครศิลปิน 80 พรรษา” ร่วมกับกลุ่มศิลปินในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่นที่ 1-3 ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ
2551 -นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “แรงบันดาลใจจากพ่อของแผ่นดิน” ร่วมกับกลุ่มศิลปินในโครงการเยาวชน สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่นที่ 1-3 ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ
-การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ
-นิทรรศการศิลปกรรม”นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 20 กรุงเทพ
-การแสดงศิลปกรรม PANASONIC ครั้งที่ 10 ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ
2552 -นิทรรศการ The way to art “เส้นทางสู่ศิลปะ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
-นิทรรศการศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” ครั้งที่ 21 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2553 -การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยPANASONIC ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ
-นิทรรศการศิลปะ “ Convey To … ” สัญญาณแห่งการถ่ายทอด ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน
2554 -การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

Experience and Awards:
2542 -รางวัลเหรียญทองนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่11ประเทศฟินแลนด์
2543 -ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นสร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านศิลปะ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
2548 -เยาวชนรุ่นที่ 2, เข้าร่วมทัศนศึกษาและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ, โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 2, ณ นครลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา, จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม และสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา
2549 -รางวัลดีเด่นศิลปกรรม YOUNG THAI ARTIST AWARD 2006มูลนิธิซิเมนต์ไทย
2550 -รางวัลดีเด่นพานาโซนิค ครั้งที่ 9
2552 -รางวัลดีเด่นศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” บริษัทโตชิบา (ประเทศไทย) ครั้งที่ 21
2553 -รางวัลยอดเยี่ยมจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 12
2554 -รางวัลอันดับสอง สนับสนุนกระทรวงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57

 

 

ศิลปิน : ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2555
อังคาร-เสาร์: 10.30 - 19.00 น., อาทิตย์ :10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี (ถนนพระราม 4 ตรงข้ามหัวลำโพง)
ติดต่อ : โทร: 0-2422-2092 , 08-6890-2762
แฟกซ์: 0-2422-2091
เว็บไซต์ : www.ardelgallery.com
 
    Share to Facebook----------------------------------------------------------------------------------------
ให้คะแนนบทความนี้
คะแนนบทความนี้: 2.5/5ดาว (จากจำนวนโหวต 8 votes )

 
 
 
 
 
 
 
สืบค้นข้อมูล ทางกระทรวงวัฒนธรรม

 

ArtBangkok.com ออกแบบและจัดทำโดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 30 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร.02-3311610 โทรสาร 02-3311618 email artmaster@artbangkok.com
Copyright 2003 ArtBangkok.com All rights reserved