Tagged: POPlitically Incorrect & Life in PLASTIK

POPlitically Incorrect & Life in PLASTIK

แอดเลอร์ ศุภโชค แกลอรี่ ภูมิใจนำเสนอผลงาน 2 ศิลปินชั้นแนวหน้าจากตะวันออกกลาง Saint Hoax (เซนต์ โฮคซ์) กับ นิทรรศการ POPlitically Incorrect