Tagged: Dawn of the Planet of the Apes สายพันธุ์ที่รวมเป็นหนึ่ง

Dawn of the Planet of the Apes สายพันธุ์ที่รวมเป็นหนึ่ง

จัดเป็นหนังย้อนกลับไปภาคต้นที่ทำได้ดีอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับ Rise of the planet of the apes ซึ่งบอกเล่าเรื่ยงราวก่อนหน้าภาพยตร์ชุด Planet of the Apes ความนิยมจากภาคแรกทำให้ Dawn of the Planet of the Apes เป็นหนังแอ็คชั่นไฟไซอีกเรื่องที่น่าจับตาของปีนี้